อธิการบดีพร้อมอาจารย์ สจล. แปลงร่างร็อคสตาร์ ในงานรับน้อง สร้างความสุขผสมการเรียนรู้ พร้อมแฝงคติสอน นศ.ใหม่

กลับมาอีกปีกับปรากฎการณ์ครั้งใหม่ อธิการบดีพร้อมอาจารย์ สจล.
แปลงร่างร็อคสตาร์ ในงานรับน้อง สร้างความสุขผสมการเรียนรู้ พร้อมแฝงคติ
สอน นศ.ใหม่ต้องซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ รับมือความเปลี่ยนแปลง


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
เผยยอดวิวคลิป "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562" (KMITL Orientation 2019) ได้รับความสนใจและแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า 8 หมื่นวิว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปรากฏการณ์กิจกรรมรับน้องที่ชาวโซเชียลต่างลงความเห็นว่า เป็นแบบอย่างที่ดีของการสานความสัมพันธ์ระหว่าง "ครู – นักศึกษา" และ "รุ่นพี่ – รุ่นน้องร่วมสถาบัน" ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อลดช่องว่าง กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สจล. ยังเดินหน้าสานต่อแนวคิดการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในทุกปี และสอดแทรกความรู้และจิตวิญญาณของ สจล. คือ "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในทุกกิจกรรม อีกทั้งตลอดการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรั้วสถาบัน ตลอดระยะเวลาในการศึกษานั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน          
          
ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของ สจล. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial

 

          
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สจล." (KMITL Orientation 2019) ในคอนเซป "รับน้องอย่างสร้างสรรค์" กิจกรรมความบันเทิงที่สอดรับกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สอดแทรกไปกับการปลูกฝังดีเอ็นเอ (DNA) ของ สจล. "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในบรรยากาศ "ร็อคสตาร์" (Rock Star) โดยหลังจากปล่อยคลิป กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สจล. ไปทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ KMITLเพียงชั่วข้ามคืน มีกระแสตอบรับจากลูกเพจเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจและแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2562 มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า 8 หมื่นวิว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


ทั้งนี้ ชาวโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างปรากฏการณ์ของกิจกรรมรับน้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีของการสานความสัมพันธ์ระหว่าง "ครู – นักศึกษา" และ "รุ่นพี่ – รุ่นน้องร่วมสถาบัน" โดยกิจกรรมรับน้องในธีม "ร็อคสตาร์" จัดขึ้นเพื่อลดช่องว่าง กระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ พร้อมกันนี้ สจล. ยังเดินหน้าสานต่อแนวคิดการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ในทุกปี และสอดแทรกความรู้และจิตวิญญาณของ สจล. คือ "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" ในทุกกิจกรรม อย่างไรก็ตามตลอดการศึกษาเล่าเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในรั้วสถาบัน ตลอดระยะเวลาในการศึกษานั้น นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างอบอุ่น เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

 

          
ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิดรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องของ สจล. ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial