สนพ.มุกดาหารรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ

สนพ.มุกดาหารรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชน ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2563 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จำนวน 7 สาขาช่าง ประกอบด้วย
          
1) ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2)ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3)ช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) 4.ช่างแต่งผมสตรี 5)ผู้ประกอบอาหารไทย 6) ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และ 7)ช่างซ่อมเครื่องยนต์
          
ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ : http://www.dsd.go.th/mukdahan/Region/showhilight/5427 หรือสมัครออนไลน์ ได้ที่ : http://gg.gg/dsdmuk_reg