มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City

มข.เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมต้อนรับว.ป้องกันราชอาณาจักรดูงาน KKU Smart City


รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในโอกาส เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แด่คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ว่า สำนักหอสมุด และคณะทำงาน KKU Smart City ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมโครงการวิจัยและพัฒนา Khon Kaen Smart City ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการเชื่อมโยงระบบ IOT (Internet Of Things) บริหารจัดการพื้นที่โดยใช้ Big Data ผ่าน Smart City Operation Center (SCOPC) ซึ่งประกอบไปด้วย

 


- E-Waste Smart Bin รักษ์โลกด้วยการจำแนกและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ NB-IoT
 
- Water Situation แจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำขังทั่วเมืองขอนแก่น
          
- CCTV ดูข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านกล้อง CCTV ที่มีอยู่ทั่วเมืองขอนแก่น
          
- Emergency แจ้งเหตุฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้ว อุบัติเหตุ ไฟไหม้ แจ้งตำรวจ เรียกรถฉุกเฉิน
          
- Smart Environment แจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนสดเล็ก PM 2.5 และมลพิษทางอากาศได้อย่างทันท่วงทีด้วยพลังงานสะอาด
          
- Smart Parking จุดจอดรถอัจฉริยะบอกสถานะว่างพร้อมจอดได้ทุกเมื่อ
          
- Smart Citizen ดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตประจำวันด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics)
          
- Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
          
- Smart Trash ถังขยะอัจฉริยะบอกสถานะความจุ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์


รศ.ดร.วนิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนั้นได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัย และนอกจากนั้นยังมีได้สร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีส่วนร่วมในการประยุกต์และสร้างสรรค์นวัตกรรมจากสิ่งที่ได้ศึกษามา โดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนักเมกเกอร์จากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมทดลองใช้งานนวัตกรรมต่างผ่านแอพลิเคชั่น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KAN ได้ที่
          
- ios: https://apps.apple.com/us/app/kk-smart-city/id1450798173
          
- Android: https://play.google.com/store/apps/details