หลักสูตร “การสำรองห้องพักและการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตร “การสำรองห้องพักและการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี


งานบริการส่วนหน้า เป็นงานที่สำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เนื่องจากเป็นส่วนหน้าที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าโทรมาเข้ามาสอบถามหรือสำรองห้องพัก และเป็นส่วนแรกที่ต้องพบปะลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาในโรงแรม อีกทั้งยังเป็นแผนกที่ผู้เข้าใช้บริการจะเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในโรงแรม ทั้งยังเป็นแผนกสุดท้ายที่จะส่งลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในประเทศและในระดับสากล จึงได้จัดหลักสูตร "การสำรองห้องพักและการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพ" นี้ขึ้นมา โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย ส่วนต่าง ๆ และลักษณะงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า มาตรฐานในการปฏิบัติงาน คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประเภทและชนิดของห้องพักต่าง ๆ การคิดราคาห้องพัก การตอบรับและการปฏิเสธการรับสำรองห้องพัก อุปกรณ์และระบบเอกสารในการดำเนินงาน การจัดทำประมาณการและการคำนวณห้องพักคงเหลือ การลงทะเบียนเข้าพัก (check in) อุปกรณ์และระบบเอกสารในการดำเนินงาน หลักและวิธีการตรวจสอบธนบัตร และบัตรเครดิตที่รับบริการ เทคนิคการเพิ่มรายได้กับงานบริการส่วนหน้า เทคนิคการให้บริการ วิธีการแก้ไขปัญหาของแผนกต้อนรับส่วนหน้า การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้า การเช็คเอาท์ (Check out) ลูกค้าที่มาพัก และการสร้างความประทับใจ รายงานคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการส่วนหน้า การฝึกปฏิบัติการจองห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจถึงเนื้องาน วิธี

หลักสูตรนี่เหมาะสำหรับ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานสำรองห้องพัก ผู้ที่ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแผนกต้อนรับส่วนหน้าพนักงานระดับปฏิบัติการของแผนกต้อนรับส่วน

หลักสูตรนี้อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณณรรฐ ตีระแพทย์ Group General Manager and Business Developing Director of L.S. Hotels & Resorts Group และผู้เขียน Facebook เพจ "ความรู้รอบโรงแรม" พร้อมอาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม Former Front Office Manager - Shangri La Hotel Chiang Mai และ ASEAN Master Assessor – Front Office

หมายเหตุ: ราคานี้พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-72 หรืออีเมล training@dtc.ac.th