เปิดตัวโครงการ SAFE STEPS KIDS สำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุคับขัน
  • 12 กรกฎาคม 2019
  • 63
  • 0
เปิดตัวโครงการ SAFE STEPS KIDS สำหรับเด็กและเยาวชนในเอเชียเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุคับขัน...
อ่านต่อ
มูลนิธิเอสซีจี เชิญร่วมกิจกรรม “Run for Heroes” วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่ 2
  • 18 มิถุนายน 2019
  • 42
  • 0
มูลนิธิเอสซีจี เชิญร่วมกิจกรรม “Run for Heroes” วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา...
อ่านต่อ
มจธ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ’62 มีคนพิการร่วมโครงการ 56 คน
  • 1 มิถุนายน 2019
  • 86
  • 0
มจธ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ’62 มีคนพิการร่วมโครงการ 56 คน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภ...
อ่านต่อ