ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ร่วมสมัครแข่งขัน Mini Science and Math Olympiad
 สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สสวท. จัดการแข่งขัน Mini Science and Math Olympiad ในงาน " 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ" ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 
.
โดยขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทีมละ 5 คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอลิมปิกวิชาการ และโครงการ สอวน. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะมีการคัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาต่อไป 
.
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (Imso30.com) และ Facebook : Mini Science and Math Olympiad หรือ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. เบอร์โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 2202 – 2207