ผู้แทนสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยพบคุณหญิงกัลยา รมช.ศธ.
ยื่นข้อเสนอหาทางออกการศึกษาทางเลือก

 


22 พฤศจิกายน 2562
ที่ผ่านมา ผู้แทนสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.)เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอข้อสรุปจากการวิจัย องค์ความรู้การศึกษาทางเลือกของสังคมไทยและการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สก.สว.) เรื่อง ข้อเสนอกลไกใหม่ในระบบการศึกษาเพื่อรับรองสิทธิการจัดการศึกษามาตรา 12 และสถานศึกษามาตรา 18(3) ซึ่งมีกระบวนทัศน์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดทำหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลแตกต่างไปจาก การศึกษารูปแบบโรงเรียนตามมาตรา 18(2) โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นการนำการศึกษามาตรา 18(3) ไปฝากไว้ในระบการบริหารจัดการศึกษามาตรา 18(2) ทำให้เกิดปัญหาทุกขั้นตอนที่ทำให้สิทธิในการจัดการศึกษาทางเลือกและสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนไม่ได้รับความเสมอภาค


และในโอกาสนี้ได้มีการประชุมหารือกันระหว่างคณะที่ปรึกษา​ ทีมงานคณะทำงาน ฝ่าย สพฐ. ผู้แทนสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย
และผู้แทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 6 รูปแบบ 13 เครือข่าย ซึ่งมีรายงานผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการว่า 

1. ระยะยาว​ ภายใน​ 2 เดือนจะมีการเสนอแก้กฎกระทรวง​ย้าย​ การศึกษามาตรา​ 12​ ไปที่​สำนักปลัด ศธ.  โดยตั้ง  คกก.​ร่วม​ เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ​ของกลไกภายใน​ใหม่

2. ระยะระหว่างรอการแก้กฎกระทรวงและย้ายสังกัด​ มีปัญหาใด​ ให้รายงานตรง​ กับ​ ผช.เลขาธิการ​ สพฐ.


ขอบคุณ​ภาพจากคุณภูมิสรรค์​ฯ