ปิโก” สนับสนุนการเรียนรู้

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้าน Experiential Communication ระดับโลก โดย ดร.ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์กับนักเรียนในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพของเด็กไทย โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์พระราม เมื่อเร็วๆ นี้