พิธีเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด “เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29”
(J-MAT Award #29)


สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ "เจ-แมท" (J-MAT) ร่วมกับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด จัดงานเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด "เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29" (J-MAT Award #29) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า 500,000 บาท พร้อมชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทำแผนการตลาด ภายใต้หัวข้อ "จัดจ้าน สุดไอเดีย" เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน มีนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงานกว่า 897 คน จาก 48 สถาบันทั่วประเทศ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ คุณพร ดารีพัฒน์ Executive Vice President บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ

 


          
โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award เป็นโครงการที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาลองปรับใช้กับโจทย์และสถานการณ์ทางการตลาดจริง เป็นการฝึกคิด วิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อนำเสนออย่างสร้างสรรค์ พร้อมฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมก่อนที่จะออกสู่สนามการทำงานจริง โดยในปีนี้ มีผู้ให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 2,938 คน รวม 454 ทีม จาก 49 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ


โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29 นี้ จะมีการประกาศผลการตัดสินในรอบต่างๆ ดังนี้

          

- รอบที่ 1: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 50 ทีม
          

- รอบที่ 2: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 24 ทีม
          

- รอบที่ 3: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ประกาศผล ผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย
          

- วันนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย: วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 12.00-18.00 น. ผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ (สถานที่จะแจ้งในภายหลัง)
         

 - พิธีประกาศผล และมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 12.00 -17.00 น. (สถานที่จะแจ้งในภายหลัง)
          

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารโครงการได้ทาง
          

- http://www.marketingthai.or.th/j-mat-award28
         

- Facebook Fanpage ได้ที่ www.facebook.com/smartjmat
          

- Line@ ได้ที่ @smartjmat
          

- ติดต่อสอบถามสมาคมการตลาดฯ : โทร 02-679-7360-3, 095-952-4453