จิตอาสาราชภัฏโคราช แบ่งปันน้ำใจ… คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563ที่ผ่านมา จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบไปด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมศิษย์เก่า ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และอำเภอเมืองนครนครราชสีมา จำนวน 50 คน ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ (ที่ช่วยอุดหนุนมาจากเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนโนนกระสัง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา) อาหารแห้ง น้ำดื่มทับแก้ว พร้อมด้วยอาหารกล่อง และหน้ากากผ้า NRRUสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนไบเล่ (สองฝั่งริมทางรถไฟ) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้จากการจ้างงานรายวัน และไม่สามารถออกไปค้าขายได้ที่ตลาดนัดโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา นำบุคลากร และผู้นำชุมชน เข้าตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคน พร้อมทั้งจัดระบบการแจกและการรับถุงยังชีพ โดยการประสานกับผู้นำชุมชน นำไปมอบให้ตามจุดที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้มาต่อแถวรับของ ไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน ตัวแทนที่มารับสิ่งของให้ใส่หน้ากากผ้า ยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองเท่านั้น  

 

ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จิตอาสาทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามหลัก Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) ใส่หมวก ใส่หน้ากากผ้า ใส่ Face Shield และทำการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนและหลังทุกครั้ง ที่มีการสัมผัสสิ่งของ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด