โรงเรียนทางเลือก “แนววอลดอร์ฟ Waldorf” เพื่อพัฒนามนุษย์ ถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจ
 • 14 สิงหาคม 2019 12:25
 • 75
 • 0
    โรงเรียนทางเลือก “แนววอลดอร์ฟ Waldorf”เพื่อพัฒนามนุษย์ ถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจ   “เอาแค่พื้นฐานข้อแรก  ต้องยุติการดูจอทุกจอไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์ จอแท็บเล็ต จอ Notebook คอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์”
อ่านต่อ
ข้อเสนอการออกแบบระบบเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 31 กรกฎาคม 2019 14:15
 • 132
 • 0
ข้อเสนอการออกแบบระบบเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย  รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ เราได้พูดเรื่องการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทยกันมานานพอสมควร โดยในระยะแรกได้เริ่มจากการเสนอกันออกไปอย่างกว้างขวางและทำให้เข้าใจกันคลาดเคลื่อน
อ่านต่อ
ก้าวที่กล้า….ของครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์
 • 29 มิถุนายน 2019 13:57
 • 430
 • 0
ก้าวที่กล้า….ของครูรัก ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ บอกเล่าประสบการณ์ ทำไมไม่ส่งลูกเรียนโรงเรียนในระบบ ด้วยการจัดการศึกษาในระบบ ที่ผู้ปกครองหลายคนมีแนวคิดว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องเป็นไปตามวัย เป็นกา
อ่านต่อ
เครือข่ายบ้านเรียนสะท้อนปัญหา 20 ปี การศึกษาแบบ homeschool
 • 24 มิถุนายน 2019 13:11
 • 3095
 • 0
เครือข่ายบ้านเรียนสะท้อนปัญหา 20 ปีการศึกษาแบบ homeschool จากข้อมูลของสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ปัจจุบัน มีครอบครัวจัดการศึกษาแบบ HOMESCHOOL หรือ บ้านเรียน ให้ลูกหลานของตนเอง กว่า 900 ครอบครัวทั่วประเทศ ปัญหาเดิมๆที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการส
อ่านต่อ
รูปแบบห้องสมุดที่เปลี่ยนไป กับแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่านที่กศน.ต้องตามให้ทัน
 • 17 มิถุนายน 2019 14:55
 • 433
 • 0
  ภาพประกอบ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   รูปแบบห้องสมุดที่เปลี่ยนไป กับแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมการอ่านที่กศน.ต้องตามให้ทัน คุณกุลธร เลิศสุริยะกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  สำนักงาน
อ่านต่อ
informal learning ถูกมองข้าม เรื่องเสียโอกาสในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
 • 24 พฤษภาคม 2019 11:01
 • 183
 • 0
  informal learning ถูกมองข้ามเรื่องเสียโอกาสในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย โดย  รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์  การศึกษาตามอัธยาศัย กับ informal learning ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ปัญหามันเกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบทุกคนเข้าใจว่าเป็
อ่านต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อชีวิตและการอยู่รอดของอารยธรรมมนุษย์
 • 10 พฤษภาคม 2019 14:09
 • 672
 • 0
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อชีวิตและการอยู่รอดของอารยธรรมมนุษย์ โดย  รศ.ดร.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์   1 จุดเริ่มต้นสำคัญในเรื่องนี้น่าจะมาจากข้อเสนอของ John Dewey ที่ว่า “Education is not preparation for life; education is
อ่านต่อ