สำรวจความจริง บนเส้นทางสุขุมวิท แยกอโศกสู่ซอยนานา ความด้อยโอกาสปัญหาสังคมที่มีอยู่จริงกับ ครูจิ๋ว ทองพูล บัวศรี ครูข้างถนน นางฟ้าของเด็กเร่ร่อน
  • 12 พฤษภาคม 2019 10:11
  • 264
  • 0
 ครูจิ๋ว ทองพูล บัวศรี  ครูข้างถนน นางฟ้าของเด็กเร่ร่อน   ทีมกองบรรณาธิการ ECHONEWSTHAILAND ได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจสภาพของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยการนำของ ครูจิ๋ว ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการเด็กเร่ร่อน ม
อ่านต่อ