6 หน่วยงานร่วม MOU พร้อมสร้างครูรัก(ษ์)ถิ่น ตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดครู ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  • 7 กรกฎาคม 2019 08:27
  • 58
  • 0
6 หน่วยงานร่วม MOU พร้อมสร้างครูรัก(ษ์)ถิ่นตอบโจทย์โรงเรียนห่างไกลขาดครู ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  .เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีลงนาม MOU ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดย 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา ว
อ่านต่อ
กสศ.เชิญหน่วยงาน ยื่นข้อเสนอ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
  • 6 มิถุนายน 2019 16:57
  • 108
  • 0
กสศ.เชิญหน่วยงาน ยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุปร
อ่านต่อ