สวทช. จับมือ สพฐ. ปั้นนวัตกรน้อย เตรียมพร้อมรับการพัฒนา EEC
  • 10 กรกฎาคม 2019 18:07
  • 27
  • 0
สวทช. จับมือ สพฐ. ปั้นนวัตกรน้อย เตรียมพร้อมรับการพัฒนา EEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่การเป็นนวัตกร ส่งเสริมสังคมความคิดสร้างสรรค์ ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำตัว
อ่านต่อ
สพฐ.ส่งครูชาวเกาหลี 45คน สอนภาษาเกาหลีเด็กไทย
  • 17 พฤษภาคม 2019 15:48
  • 80
  • 0
สพฐ.จัดปฐมนิเทศและส่งครูชาวเกาหลี สู่โรงเรียนมัธยมไทยที่เปิดสอนภาษาเกาหลี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฐมนิเทศและส่งครูชาวเกาหลีให้เข้าสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 45 คน ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามนโยบ
อ่านต่อ