เชิญชมงานแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)
  • 13 สิงหาคม 2019 22:07
  • 122
  • 0
โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) เชิญชมผลงานและแผนโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมในวันที่ 18 ส
อ่านต่อ
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมกำหนดแนวทางโครงการ“สมุทรปราการเมืองนักอ่าน”ปี 62
  • 4 มิถุนายน 2019 23:30
  • 62
  • 0
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมกำหนดแนวทางโครงการ“สมุทรปราการเมืองนักอ่าน”ปี 62   สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 - 4 และกิจกรรม “สมุทรปราการ
อ่านต่อ