“สอศ.-สพฐ.เดินหน้าสะพานเชื่อมโยงเรียนสายอาชีพ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”
 • 9 สิงหาคม 2019 08:44
 • 33
 • 0
“สอศ.-สพฐ.เดินหน้าสะพานเชื่อมโยงเรียนสายอาชีพ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ”   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและลงนามความร่วมมือ "สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอ
อ่านต่อ
5 นักเรียนอาชีวะ เข้าชิงชัยประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงที่ 1 ตัวแทนประเทศไทย
 • 26 กรกฎาคม 2019 10:43
 • 22
 • 0
5 นักเรียนอาชีวะ เข้าชิงชัยประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงที่ 1 ตัวแทนประเทศไทย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ได้มอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 12 หัวข้อ Lear
อ่านต่อ
สอศ. เตรียมเปิดสะพานเชื่อมโยงระยะที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
 • 12 กรกฎาคม 2019 22:29
 • 33
 • 0
สอศ. เตรียมเปิดสะพานเชื่อมโยงระยะที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในนโยบายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ
อ่านต่อ
สอศ.ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผอ.สถานศึกษาอาชีวะ จำนวน 62 ราย
 • 5 กรกฎาคม 2019 22:07
 • 26
 • 0
สอศ.ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผอ.สถานศึกษาอาชีวะ จำนวน 62 ราย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันท
อ่านต่อ
อาชีวะปรับปรุงหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับบริบทโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน
 • 2 กรกฎาคม 2019 13:55
 • 31
 • 0
อาชีวะปรับปรุงหลักสูตรระดับปวส. พ.ศ. 2562ให้สอดรับกับบริบทโลกและความต้องการของตลาดแรงงาน  ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.
อ่านต่อ
อาชีวะสร้างช่างฝีมือ แข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • 1 กรกฎาคม 2019 11:00
 • 24
 • 0
อาชีวะสร้างช่างฝีมือ แข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 1 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนพระดาบส ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ
อ่านต่อ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) มุ่งผลิตบัณฑิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
 • 30 มิถุนายน 2019 01:11
 • 25
 • 0
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTI) มุ่งผลิตบัณฑิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 จากแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ่านต่อ
อาเซียนหารือนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาค
 • 27 มิถุนายน 2019 00:38
 • 32
 • 0
อาเซียนหารือนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับอาชีวศึกษาในภูมิภาค ตัวแทนจาก10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อ
อ่านต่อ
องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
 • 25 มิถุนายน 2019 01:25
 • 36
 • 0
องคมนตรีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริ รุ่นที่ 6 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติองค์กา
อ่านต่อ
ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากอุดมศึกษาคว้าแชมป์ MCOT – ABU
 • 17 มิถุนายน 2019 11:38
 • 32
 • 0
“ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากอุดมศึกษาคว้าแชมป์ MCOT – ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 62ตัวแทนไทยสู้ศึกหุ่นยนต์นานาชาติที่มองโกเลีย” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่ง 8 ทีมอาชีวศึกษา ชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่
อ่านต่อ
เลขาฯ สอศ.ชื่นชมมอบเกียรติบัตรเพชรน้ำดีเด็กอาชีวะ
 • 14 มิถุนายน 2019 09:10
 • 34
 • 0
เลขาฯ สอศ.ชื่นชมมอบเกียรติบัตรเพชรน้ำดีเด็กอาชีวะ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กระทำความดี ช่วยเหลือสังคม โดยเข้าไปห้ามคนขับแท๊กซี่ทะเลาะวิวาทกับคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับ
อ่านต่อ
อาชีวะจัดสอนซ่อมบิ๊กไบค์ ช่วงวันหยุด
 • 29 พฤษภาคม 2019 10:39
 • 36
 • 0
อาชีวะจัดสอนซ่อมบิ๊กไบค์ ช่วงวันหยุด ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : Vocational Bo
อ่านต่อ
สอศ.จับมือโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จัดหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม (ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี)
 • 20 พฤษภาคม 2019 19:57
 • 45
 • 0
  สอศ.จับมือโคเซ็น จัดหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม (ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี)  สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น สอดรับความต้องการตลาดแรงงาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยวิทยาลัยอาชีวศึก
อ่านต่อ
อาชีวะจับมือเอ็มเคจัดระบบทวิภาคีร่วมกัน
 • 18 พฤษภาคม 2019 11:17
 • 50
 • 0
อาชีวะจับมือเอ็มเค สร้างมาตรฐาน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการจัดการอา
อ่านต่อ