เครือข่าย homeschool ยื่นฟ้องเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒
  • 6 กรกฎาคม 2019 17:29
  • 822
  • 0
เครือข่าย homeschool ยื่นฟ้องเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒     เครือข่ายบ้านเรียนยื่นฟ้อง เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ต่อศาลปกครอง ลิดรอนและ/หรือละเมิดสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว: สิท
อ่านต่อ
การประเมินผลการศึกษาแบบบ้านเรียน ไม่สามารถนำแนวคิดการประเมินแบบโรงเรียนมาใช้ได้
  • 12 มิถุนายน 2019 11:04
  • 307
  • 0
การประเมินผลการศึกษาแบบบ้านเรียนไม่สามารถนำแนวคิดการประเมินแบบโรงเรียนมาใช้ได้  การจัดการเรียนการสอนแบบ HOME SCHOOL เป็นการศึกษาทางเลือกแบบหนึ่งที่พ.ร.บ.การศึกษาให้การรับรอง มากว่า 20 ปี แต่เชื่อหรือไม่ว่า การจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือที่ผู้จั
อ่านต่อ