สำนักข่าว เอคโค่นิวส์ไทยแลนด์

57 ซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3

ถนนนาคนิวาส แขวง/เขตลาดพร้าว

กทม 10230

โทร. 02-956-1145,  087-055-2756

E-mail: echonewsthailand@gmail.com

Facebook: echonewsthailand

website: www.echonewsthailand.com

 

 

บรรณาธิการอำนวยการ

กุลธร เลิศสุริยะกุล

บรรณาธิการข่าว

พิสิษฐ์ กำจรเกริกไกรวัล

กองบรรณาธิการ

อิทธิรุตม์ กุลเลิศพิทยา

วัลลี อภัยพงษ์

ทวีป พละมาตย์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รจนา กาศยปนันท์